Účastnícky poplatok
Lekár 15 EUR
Sestra - Člen SKSAPA 10 EUR
Sestra - Nečlen SKSAPA 15 EUR
Spôsob platby
Účastnícky poplatok sa hradí na mieste pri registrácii v hotovosti.
Prihlasovací formulár
Počet voľných miest na prihlásenie: 0
Počet prihlásených účastníkov na toto podujatie dosiahol maximálny limit.
Ďakujeme za pozochopenie.